DISCLAMER

Im Eifel Gasthaus is niet verantwoordelijk voor onvolkomenheden, onjuistheden en schrijffouten en overige op deze website. Hiernaast is Im Eifel Gasthaus niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend uit de ontvangen, gebruikte en geopende links en verzonden c.q. ontvangen email.

Vermelde informatie is aan wijzigingen onderhevig, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals op deze website is vermeld.

Privacy Statement

Im Eifel Gasthaus gevestigd aan Dorfstrasse 3, 56864 Bonsbeuern (Duitsland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Im Eifel Gasthaus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per brief, app, email, telefonisch en/of via andere websites)
  • Geboortedatum (indien verstrekt)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer (IBAN & BIC nummer)
  • Dag van aankomst en dag van vertrek

Im Eifel Gasthaus is niet verantwoordelijk voor andere websites waar wij bijvoorbeeld op adverteren, alwaar u uw gegevens invult.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imeifel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Im Eifel Gasthaus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling, verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder of kaartje, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen/ aanpassingen van onze diensten en producten.

Im Eifel Gasthaus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens voor de verplichte afdracht van de Toeristenbelasting (Kurtaxe).

Geautomatiseerde besluitvorming

Im Eifel Gasthaus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Im Eifel Gasthaus) tussen zit. Het betreft hier het geautomatiseerd verzenden van bevestigingen, betaalverzoeken of anderzijds gerelateerd aan de boeking van een accommodatie.

Im Eifel Gasthaus plaatst geen (email) adressen en telefoonnummers op zijn website, van bijvoorbeeld gasten die een verblijf hebben gehad in Im Eifel Gasthaus en een bericht achterlaten in het gastenboek ook al heeft de gast het zelf ingevuld. Inzendingen worden hierop eerst gecontroleerd en betreffende wordt onzichtbaar gemaakt/verwijdert, dan pas wordt het bericht geplaatst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Im Eifel Gasthaus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer als strikt noodzakelijk, danwel wettelijk vereist.

Een uitzondering hierop is wanneer u heeft aangegeven onze nieuwsbrief en informatie te willen ontvangen, in dit geval bewaren wij uw naam en E-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Im Eifel Gasthaus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Im Eifel Gasthaus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies

Im Eifel Gasthaus gebruikt alleen technische en functionele cookies. Evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Im Eifel Gasthaus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per email aan info@imeifel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Verwijderen van uw gegevens kunnen en mogen wij niet als de Duitse wetgeving dit niet toelaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Im Eifel Gasthaus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@imeifel.nl.

Wij adverteren op verschillende websites – deze websites hebben een eigen privacyverklaring.

Contactgegevens

Im Eifel Gasthaus

Inhaber André Mulder en Kirsten van Velden
Dorfstrasse 3
56864 Bonsbeuern
Duitsland
Telefoon +31-85-1301780
Email info@imeifel.nl