Algemene Voorwaarden

Algemeen

Im Eifel Gasthaus verhuurd kamers en appartementen, en bied vanuit andere/derden arrangementen en diensten aan. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop verhuur en levering van arrangementen en diensten plaatsvinden.

Het is de verantwoordelijkheid van gasten om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, privacyverklaring en spelregels. De algemene voorwaarden, privacyverklaring en spelregels zijn terug te vinden op de website van Im Eifel Gasthaus alsook in verwijzingen op de communicatie van Im Eifel Gasthaus naar de gast bijvoorbeeld op facturen en E-mails.

Bij boeking voor meerdere personen is de degene die de boeking plaatst de contactpersoon, De contactpersoon gaat akkoord met de algemene voorwaarden namens de groep die hij/zij representeert, en draagt ervoor zorg dat de algemene voorwaarden, privacyverklaring en spelregels door de groep worden gerespecteerd en nageleefd.

Op de huur van B&B kamers, familiekamer en vakantie appartementen alsook voor onze arrangementen en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Im Eifel Gasthaus  aangeboden arrangementen, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

B&B Kamers – Familie Kamer – Vakantie Appartementen

Im Eifel Gasthaus biedt verschillende B&B kamers, een familiekamer en vakantie appartementen.

Gebruik

Im Eifel Gasthaus is niet te boeken voor vrijgezellenfeestjes, en zuipfeesten – ook niet voor groepen of mensen met als thema erotiek/seks.

Prijzen

De prijzen voor de huur van accommodaties zijn gepubliceerd op onze website, en worden op aanvraag schriftelijk kenbaar gemaakt.

Wij behouden ons het recht voor prijzen tussentijds aan te passen, waarbij geldt dat deze voor al gemaakte boekingen niet tussentijds gewijzigd worden tenzij hiervoor een dringende aanleiding is. In het geval prijzen voor een al gemaakte boeking aangepast moeten worden wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt, annulering is op dat moment kosteloos mogelijk.

 • Prijzen voor de B&B kamers evenals familiekamer zijn inclusief uitgebreid ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed en de eindschoonmaak
 • Prijzen voor het vakantie appartement zijn exclusief ontbijt. Gebruik van handdoeken en beddengoed en de eindschoonmaak zijn inclusief

Toeristenbelasting, Kurtaxe, wordt bij de boeking berekend o.b.v. het aantal personen volgens het wettelijk geldende tarief.

Boeking

Boeking van een verblijf in Im Eifel Gasthaus vindt plaats via onze website, email, telefonisch of via een boeking site.

(aan)Betaling

Een betaling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Via onze website
 • Via een betaallink per email
 • Via direct bankoverschrijving

Bij boeking is een aanbetaling vereist, deze aanbetaling is 25% van het totaalbedrag. Tenzij anders overeengekomen.

Voor aankomst, 1 week voorafgaand, is het resterende bedrag verschuldigd. Hiervoor sturen wij een factuur (met betaallink) per email. Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn geen volledige betaling zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen. Restitutie van de aanbetaling vindt niet plaats. Een boeking wordt pas in behandeling genomen nadat de aanbetaling is ontvangen, indien de aanbetaling niet tijdig (binnen 48 uur) wordt gedaan vervalt de reservering.

Bevestiging

Een boeking is definitief wanneer je de definitieve boekingsbevestiging per E-mail hebt ontvangen, deze email heeft als onderwerp ‘Definitieve boekingsbevestiging’.

Annulering

Indien verhinderd, neem dan contact op om samen met Im Eifel Gasthaus te beoordelen of het mogelijk is om je boeking te verzetten naar een andere datum

Annulering van een boeking kan plaatsvinden volgens volgende voorwaarden:

Een boeking van een verblijf (B&B kamer, familiekamer of vakantie appartement) kan schriftelijke (per E-mail) geannuleerd worden, waarbij geldt dat een annulering pas rechtsgeldig als deze is bevestigd.

Restitutie bij annulering

Het volgende is van toepassing:

 • Bij annulering meer dan 1 maand voorafgaand aan het verblijf restitueren wij de aanbetaling
 • Bij annulering tot 2 weken voor aankomstdatum brengen wij 50% van de totale boeking
 • Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75% van de totale boeking
 • Bij annulering 1 week voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%

Gasten worden geacht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Het te restitueren bedrag wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt, uiterlijk binnen 1 week. De factuur voor het resterende bedrag zult u binnen een week ontvangen en dient u binnen 5 werkdagen te voldoen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show).

Uitzondering: Wanneer door onvoorziene omstandigheden een verblijf niet kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door overheidsregels (Covid-19) of een situatie in ons Gasthaus wordt een nieuwe boeking overeengekomen. In overleg kan eventueel ook een restitutie plaatsvinden.

Wij raden u aan een reisverzekering met annuleringsverzekering af te sluiten mede i.v.m. bovenstaand, deze kosten wellicht verhaald kunnen worden mocht u onverhoopt moeten annuleren. (zie de algemene voorwaarden van uw reisverzekering).

Im Eifel Gasthaus is ten alle tijden gerechtigd een boeking te weigeren zonder opgaaf van reden, de eventuele aanbetaling wordt in dit geval gerestitueerd.

Annulering door overmacht door Im Eifel Gasthaus

In uitzonderlijke situatie zoals gewichtige omstandigheden, overmacht of onvoldoende deelnemers kan Im Eifel Gasthaus een arrangement annuleren of hiervoor een alternatieve invulling geven. Wanneer een alternatieve invulling geboden wordt is er geen recht op restitutie, het arrangement kan indien gewenst wel geannuleerd worden volgens de annuleringsvoorwaarden. Im Eifel Gasthaus stelt de deelnemer(s) hiervoor zo spoedig mogelijk in kennis met opgaaf van reden.

Accommodaties en wijzigingen

Wijzigingen van (kamer/algemene ruimte) indeling en meubilair voorbehouden – eerdergenoemde zaken op de website zijn onderhevig aan verandering.

Schade aan accommodaties

Mocht er onverhoopt schade aan de accommodatie en/of inventaris veroorzaakt worden zien wij ons genoodzaakt deze in rekening te brengen. 

Aansprakelijkheid

Im Eifel Gasthaus is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het volgende, en accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid en niet beperkt tot deze:

 • Materiële en immateriële schade
 • Diefstal van eigendommen
 • Beschadiging van personen en eigendommen
 • Ongevallen in het Gasthaus of daarbuiten
 • Het deelnemen aan arrangementen (bijvoorbeeld Fietsen) is op eigen risico

Gasten zijn verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verzekering zoals een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering, reis- en/of annuleringsverzekering. Niet beperkt tot voornoemde.

Vertrek

Gasten zijn verantwoordelijk voor het controleren of zij hun persoonlijke eigendommen bij vertrek hebben meegenomen.

Als persoonlijke eigendommen zijn achtergebleven, kunnen deze op kosten van de gast nagezonden worden.

Im Eifel Gasthaus is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen.

Spelregels Wielersport arrangement

Voor ons Wielersport arrangement gelden spelregels, deze spelregels vindt je hier. Gasten die een Wielersport arrangement boeken worden geacht hier notitie van te nemen en deze te respecteren.

Alcohol en drugsgebruik

Het nuttigen van alcohol is in Gasthaus Im Eifel toegestaan, met uitzondering van excessief gebruik. Im Eifel Gasthaus behoudt zich het recht voor het nuttigen van alcohol te beperken of te verbieden.

Er geldt in Im Eifel Gasthaus een zero tolerance beleid ten aanzien van drugs, in elke vorm. Bij constatering wordt de toegang van voor de desbetreffende gast of gasten ontzegd. Wij behouden ons het recht voor melding te maken hiervan bij desbetreffende instanties wanneer drugsgebruik wordt geconstateerd.

Geschillen

Wanneer onverhoopt een geschil ontstaat dient deze schriftelijke kenbaar gemaakt te worden, waarbij het Duitse recht van toepassing is evenals de algemene voorwaarden. Een geschil kan schriftelijke kenbaar gemaakt worden en dient gericht te worden aan:

Im Eifel Gasthaus
Dorfstrasse 3
56864 Bonsbeuern
Duitsland

Privacy en gegevens

Voor de verwerking van boekingen evenals het informeren van (potentiële) gasten maken wij gebruik van verschillende digitale manieren. De wijze waarop wij gebruik maken van gegevens is in lijn met de in Duitsland geldende regels. Het zogenaamde ‘privacy’ statement is gepubliceerd op onze website.

Im Eifel Gasthaus aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens, tenzij wettelijk verplicht.

Contact

De contact gegevens van Im Eifel Gasthaus zijn:

Im Eifel Gasthaus
Dorfstrasse 3
56864 Bonsbeuern
Duitsland

Duitsland: 02674 – 7863190
Nederland: 085 – 130 1780

Email info@imeifel.nl

Publicatiedatum

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en gepubliceerd op 12 oktober 2022, en geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigingen in dit document worden niet nader gespecificeerd. Alle voorgaande algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen.

Voor vragen over onze algemene voorwaarden, spelregels of anderzijds, neem dan contact met ons op via info@imeifel.nl